Privatpension
Rådgivning
Hvor får du mest muligt ud af din pension?​​

Inden vi kan rådgive dig om, hvilke produkter du bør overveje, får vi med udgangspunkt i en risikotest en snak om den risiko, du ønsker at løbe med dine pensionspenge. Vi kan herefter finde det bedste produkt i markedet, der passer med netop din risikoprofil. Det er vores erfaring, at der ofte er mange hundrede tusinde kroner at tjene på at spare op det rigtige sted. Vi kan også hjælpe dig med en vurdering af dine forsikringer – har du den rigtige dækning, hvis du mister din arbejdsevne eller skulle falde bort? Endelig er det også et spørgsmål, om du sparer nok op i forhold til dine ønsker, når du går på pension. Her ser vi på din samlede økonomi, det vil sige både dine pensionsordninger og dine frie midler, efterløn og folkepension mv.
Hvis du er tæt på pensionstidspunktet, kan vi også lave en såkaldt nedsparingsplan, hvor vi kommer med anbefalinger til, hvordan og hvornår du skal få dine pensioner udbetalt. Der kan være mange hundrede tusinde kroner sparet ved at gøre det rigtigt. Har du en stor ratepension, kan det være, du kan undgå at betale topskat og/eller udligningsskat ved at strække den over flere år. Det kan også være, du kan undgå modregning i efterlønnen eller folkepensionens pensionstillæg. Alt sammen blot ved at ændre på udbetalingstidspunkter og måder på dine eksisterende pensioner. Udover forslag til det, du med fordel kan gøre, får du også et samlet budget, hvor du kan følge din økonomi i alle pensionsårene.
Om risiko
Hvor risikovillig er du ?
Pensionsopsparing investeres i værdipapirer. Men det er jo ikke ligegyldigt, om pensionen investeres i statsobligationer eller i aktier fra Brasilien. Værdipapirsammensætningen har afgørende betydning for den forventning, du rimeligvis kan have, til et fremtidigt afkast – men der følger også en risiko med.For BEDSTpension handler risiko derfor om, at finde de pensionsprodukter der passer til den risiko, du ønsker og har mulighed for at løbe. BEDSTpension giver dig altid oplysninger om både det forventede afkast på længere sigt og de maksimalt forventede årlige udsving – både når vi anbefaler en pensionsordning, og når du tager vores risikotest.Produkter med en høj risiko vil give dig det største sandsynlige afkast, men er til gengæld også sårbart for negative afkast, især på kort sigt. Produkter med en lav risiko giver omvendt et mere sikkert og stabilt afkast men også et forventet lavere sandsynligt afkast over tid i forhold til produkter med en højere risiko. Hvis man vælger en lav risikoprofil kan det være, at det lavere forventede afkast er mindre end inflationen, hvorved pensionens værdi reelt udhules.For at finde ud af om du har den rigtige pensionsordning, er det meget vigtigt at vide, hvilken tolerance du har overfor “risiko”, forstået som din evne til at acceptere et økonomisk tab.
Risiko handler om:
•Risikovurdering
•Risikokapacitet
•Risikotolerance og risikovillighed
Referencer

Jette Zachariassen​​

"Jeg arbejder til daglig med regnskab og interesserer mig generelt for tal og investeringer. Jeg følger derfor også interesseret med i udviklingen på min nuværende pensionsopsparing, som jeg valgte at oprette i mit pengeinstitut. Da jeg hørte om BEDSTpension, tænkte jeg, at jeg måske burde give min pensionsopsparing et “serviceeftersyn” for at se, om alt nu var, som det skulle være. Det er jeg glad for i dag. BEDSTpensions analyse viste, at jeg kan se frem til omkring 300.000 kr. mere i pension ved at skifte til et andet pensionsselskab, uden i øvrigt at løbe en større risiko. 300.000 kr. er mange penge for mig."

Thomas Lau Kieler

"Da jeg i en avisartikel læste en analyse fra BEDSTpension, fandt jeg hurtigt ud af, at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvem der passer min pension. Efter en rådgivningssamtale hos BEDSTpension fandt jeg ud af jeg bude skifte til et andet selskab, hvor jeg kan forvente en halv million mere, når jeg går på pension.Det overraskede mig, at der kan være så store forskelle, men BEDSTpensions annalyse viste klart, hvor store forskelle der er i afkast og omkostninger, og hvad det kan udvikle sig til på selv få år."

Jesper Følbæk

​​

"Jeg oprettede min nuværende private ordning for omkring 15 år siden på anbefaling af en assurandør, der tilfældigvis kontaktede mig. Jeg er selvstændig og kunne derfor godt se idéen i selv at spare noget op til pension.Jeg har holdt fast i denne ordning lige siden, selv om jeg da til tider har overvejet, om det nu også var det rigtige valg. Da jeg hørte om BEDSTpension, besluttede jeg mig for at få set min pensionsordning efter i sømmene.Efter jeg havde gennemførte deres risiko- og opsparingsanalyse, viste det sig, at jeg burde skifte til et pensionsprodukt med en lidt større risiko. Til gengæld kan jeg så forvente at få omkring 700.000 kr. mere i pension, og det er da også en slags penge!"
Priser
BEDSTpension tilbyder som udgangspunkt kun rådgivning på selskabets kontoradresse: Centervænget 19, 3400 Hillerød. Du kan bestille en tid ved at ringe til os på telefon 48 24 24 14 eller sende en mail på [email protected] En rådgivningssamtale tager i gennemsnit 1½ time, og du får efter rådgivningssamtalen eftersendt en samlet rådgivningsrapport med konkrete anbefalinger og svar på de spørgsmål, vi har været inde på under mødet.

  • Enkelt person 3.995 kr.
  • Par/ægtefæller 5.995 kr.
  • Almindelig nedsparingsanalyse 7.500 kr.
  • Nedsparingsanalyse incl. arveanalyse 10.000 kr.
  • Nedsparingsanalyse for personer med egen virksomhed (Virksomhedsskatteordningen) 14.500 kr.